Flyg av sted, flyg av sted. Æ e her, men i hjertet e æ me.Flyg av sted, å flyg av sted. Ut i ville vakre verden, av sted..

(Åge Aleksandersen)

 

Konfirmant foto av Wenche Eek
Konfirmant foto av Wenche Eek